დავითიანი
დავითიანი ავტორი: დავით გურამიშვილი

დავით გურამიშილის "დავითიანის" წინამდებარე გამოცემა შედგენილია პარალელური ტექსტების პრინციპით.
წიგნის მარცხენა გვერდზე მიდის ორიგინალი,ხოლო მარჯვნივ - თანამედროვე პროზაული ტექსტი.

მეტის ნახვა ფასი : 12.00

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ