დავითიანი
დავითიანი ავტორი: დავით გურამიშვილი

დავით გურამიშილის "დავითიანის" წინამდებარე გამოცემა შედგენილია პარალელური ტექსტების პრინციპით.
წიგნის მარცხენა გვერდზე მიდის ორიგინალი,ხოლო მარჯვნივ - თანამედროვე პროზაული ტექსტი.

მეტის ნახვა ფასი : 12.00
პადინგტონი გვეხმარება 9-10 წლიდან

პადინგტონი თავისი სიკეთითა და ხიფაათიანი თავგადასავლებით დღემდე დიდი თუ პატარა მკითხველისთვის საყვარეი გმირია-ეს კი მასზე დაწერილი რიგით მესამე წიგნია.

მეტის ნახვა ფასი : 8.90

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ