მათემატიკა 10 წუთიანი ტესტები 11/12წელი

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
არავერბალური მსჯელობა 10წუთიანი ტესტები 11/ 12 წელი

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
არავერბალური მსჯელობა 11+

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
მათემატიკა ტესტები  11+

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
მათემატიკა შეფასების ტესტი 11 - 12 წელი  ნაწილი 2

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
მათემატიკა შეფასების ტესტები 9/10 წელი წიგნი 2

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ