არავერბალური მსჯელობა 11/12 წელი წიგნი2

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
არავერბალური მსჯელობა 9/10  წელი წიგნი 2

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
2017 ერთიანი ეროვნული გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

  • ტექსტის რედაქტირება
  • არგუმენტირებული ესე
  • წაკითხულის გააზრება
  • მხატვრული ტექსტის ანალიზი

მეტის ნახვა ფასი : 9.00
მათემატიკა შეფასების ტესტები 11/12 წელი

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99
მათემატიკა შეფასების ტესტები 9/10 წელი

წიგნში შესულია :
სპეციალურად შერჩეული ტესტები
პრაქტიკული სავარჯიშოები
სამოტივაციო პროგრესის ცხრილი
მარტივი პასუხების სექცია

მეტის ნახვა ფასი : 7.99

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ